ekpa

Ψηφιακός γραμματισμός

Έναρξη:

 

Σε εκκρεμότητα

Διάρκεια:

     

3 μήνες/ 120 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

4,8

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 1. να ενδυναμώσει ψηφιακά τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της διαχρονικής στόχευσης της πολιτείας για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος, γεωγραφίας, χωρίς αποκλεισμούς
 2. να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους ευκαιρίες και βίωμα καλόπιστης επαφής με τον περιβάλλοντα ψηφιακό κόσμο και να συντελέσει στην καλλιέργεια ψηφιακής αυτοπεποίθησης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ατομική όσο και για την κοινωνική ευημερία και
 3. να γεφυρώσει το πολυειδές ψηφιακό χάσμα με προσεχτική επιλογή θεματικών ενοτήτων, και με αθέατο (διαφανές) πέρασμα από την τεχνική γνώση στην έμπρακτη θετική στάση απέναντι στην αποκαλούμενη «Κοινωνία της Γνώσης».

 

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Ο κόσμος του Διαδικτύου: Εξοπλισμός & Υπηρεσίες

 • ο διαδίκτυο & οι υπηρεσίες του
 • Οικιακός & επαγγελματικός δικτυακός εξοπλισμός: Αγορά και εγκατάσταση
 • Παραμετροποίηση & προληπτική συντήρηση έξυπνων συσκευών

2. Ασφάλεια στο διαδίκτυο

 • Διαδίκτυο: ένα φιλικό και ασφαλές μέσο
 • Δημιουργία ψηφιακών ταυτοτήτων, προφίλ
 • Απειλές
 • Προστασία βασισμένη σε λογισμικό
 • Τεχνικές αυτοπροστασίας
 • Το διαδίκτυο αρωγός σε θέματα ασφάλειας

3. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 • Ποια ανάγκη εξυπηρετούν
 • Γιατί είναι επιτυχημένα
 • Πολίτης του ψηφιακού χωριού
 • «Κανόνες καλής συμπεριφοράς» / Παραδείγματα επικίνδυνης συμπεριφοράς
 • Δίκτυο φίλων/ακολούθων
 • Επικοινωνία

4. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες στην καθημερινότητά μας

 • Οι αυτοκρατορίες λογισμικού / υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού
 • Πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης: Zoom, Webex, Skype
 • Δημόσια Διοίκηση: Εφορία, Υγεία, ΚΕΠ, Σχολείο, Κοινωνική Ασφάλιση, Τράπεζες κ.λπ.
 • Επιλογή & Κλήση επαγγελματιών τεχνικών ειδικοτήτων, Οδηγοί για επίλυση απλών τεχνικών θεμάτων (video on demand)
 • Γεωγραφικά συστήματα
 • Ταξίδια, Τουρισμός, Φαγητό, Ποτό, Διασκέδαση, Πολιτιστικές ευκαιρίες, Τέχνη
 • Διαδικτυακό εμπόριο
 • Το υγιές νεοτεχνολογικό παιχνίδι (εφαρμογές, video games)

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 650€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 390€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (585,00€)

 • Προεγγραφή (Early Entry)
 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (487,50€)

 • Άνεργοι
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
 • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (455,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Ατομικές εγγραφές σε σχέση με εταιρικές εγγραφές

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση Έκπτωση 50% (325,00€)

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις.

Εκπτωτική Πολιτική

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών