window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'AW-664754533');
ekpa

Βασικές Αρχές και Μέθοδοι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Έναρξη:

 

25.01.2024

Διάρκεια:

     

7 μήνες /630 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

25,2

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι επιμορφούμενοι/ες, σε βάθος, την έννοια και το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και με την αναβάθμιση των προσωπικών και κοινωνικών τους ικανοτήτων, ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία μάθησης και να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθησης, κατακτώντας τις βασικές αρχές, τις εκπαιδευτικές πρακτικές και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων και θα εντρυφήσουν σε βασικά ζητήματα αρχών και μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και προσεγγίσεις που τον αντιμετωπίζουν ως εμψυχωτή της μάθησης. Θα μελετήσουν επίσης τεχνικές διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν επιτυχώς τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και διδακτικές μεθόδους αλλά και να σχεδιάζουν με ακρίβεια τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Για την υλοποίηση των στόχων του, το Πρόγραμμα περιέχει εξειδικευμένα στοιχεία όπως:

1. Καινοτόμες θεωρητικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τις μεθόδους απόκτησης γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την υποκίνηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων, την ανάπτυξη των σχέσεων εκπαιδευτή -εκπαιδευομένων, καθώς και τη συσχέτιση της μάθησης με τις επικρατούσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

2. Τις προϋποθέσεις, τα βασικά στοιχεία και τη σύνθεση της δομής της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη δυναμική συνδρομή του κινηματογράφο και της ζωγραφικής.

3. Όλες τις θεωρητικές προσεγγίσεις στις οποίες στηρίζεται η Εκπαίδευση Ενηλίκων, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές που τις συνοδεύουν.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης προκειμένου να λάβουν την υψηλότερη μοριοδότηση, για την συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές ή εκπαιδευτικά στελέχη (Διευθυντές -Υποδιευθυντές -Υπεύθυνοι Έργου και σχεδιασμού) στις δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, ΣΔΕ, ΔΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Επίσης, θα προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να παρακολουθήσουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Βιωματική Μάθηση με Μικροδιδασκαλίες».

 

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Εννοιολογική Προσέγγιση και Βασικοί Όροι στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

2. Σύγχρονες Θεωρίες και Εφαρμογές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

3. Ενήλικοι Εκπαιδευόμενοι. Χαρακτηριστικά και Εμπόδια Αποτελεσματικής Μάθησης

4. Η Εναρκτήρια Συνάντηση

5. Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

6. Οι Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

7. Εκπαίδευση και Τέχνη

8. Η Εκπαίδευση σε Ομάδες – Η Δυναμική και Λειτουργία των Εκπαιδευτικών Ομάδων

9. Η Αξιολόγηση και η Σημασία της, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

10. Ο Ρόλος και οι Δυνατότητες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων

11. Γραπτή εργασία 

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 400€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 240€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (360,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (300,00€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 50% (200,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

online application

faq

login