ekpa

Athens Drone - Σχεδιασμός, Πτήση, Συλλογή και Φωτογραμμετρική επεξεργασία δεδομένων από ΣμηΕΑ | EL-UAS-TO-24 (EASA)

Έναρξη:

 

29.06.2021

Διάρκεια:

     

2,5 μήνες /100 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

4

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣμηΕΑ: Α.Μ.: EL-UAS-TO-24 (EASA)

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις τυπικές και ουσιαστικές γνώσεις και ικανότητες για το σχεδιασμό και πραγματοποίηση πτήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους για λήψη φωτογραφιών, βίντεο και επιστημονικών δεδομένων τηλεπισκόπησης, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας εξ αποστάσεως Χειριστή Ανοιχτής Κατηγορίας Υποκατηγορίας Α1 –Α3 και Α2.

Σε δεύτερο επίπεδο, οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν εξοικείωση με εξειδικευμένα λογισμικά για την επεξεργασία δεδομένων από ΣμηΕΑ και να προχωρήσουν σε παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ακρίβειας.

 

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Συλλογή και φωτογραμμετρική επεξεργασία δεδομένων από ΣμηΕΑ

 • Φυσικό Υπόβαθρο της Τηλεπισκόπησης
 • Είδη ΣμηΕΑ. Αρχές λειτουργίας.
 • Αρχές Φωτογραμμετρίας και GNSS.
 • Σχεδιασμός πτήσης, λήψη δεδομένων και επιλογή σημείων ελέγχου.
 • Επεξεργασία δεδομένων (κατασκευή ορθο-φωτομωσαϊκού και ψηφιακού μοντέλου εδάφους)
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων.
 • Εφαρμογές και παραδείγματα χρήσης

2. Θεωρητική εκπαίδευση για τη χορήγηση πιστοποιητικού επάρκειας χειριστή ΣμηΕΑ από την ΥΠΑ

 • ασφάλεια πτήσεων
 • περιορισμοί εναέριου χώρου
 • νομοθεσία για την αεροπορία
 • περιορισμοί ανθρώπινων επιδόσεων
 • επιχειρησιακές διαδικασίες
 • γενικές γνώσεις περί ΣμηΕΑ
 • προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
 • ασφάλιση
 • προστασία από έκνομες ενέργειες
 • μετεωρολογία
 • επιδόσεις πτήσης ΣμηΕΑ
 • μέθοδοι τεχνικού και επιχειρησιακού μετριασμού των κινδύνων στο έδαφος

3. Προαιρετική πρακτική εκπαίδευση σε ΣμηΕΑ

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 850€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 510€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (765,00€)

 • Προεγγραφή (Early Entry)
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 15% (722,50€)

 • Εφάπαξ προπληρωμή
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 20% (680,00€)

 • Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (για τα δια ζώσης προγράμματα)

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση 25% (637,50€)

 • Πολύτεκνοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
 • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Ατομικές εγγραφές σε σχέση με εταιρικές εγγραφές

ΟΜΑΔΑ E: Έκπτωση 30% (595,00€)

 • Άνεργοι

ΟΜΑΔΑ Z: Έκπτωση 50% (425,00€)

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη, για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Εμμανουήλ Βασιλάκης, Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών