ekpa

Έναρξη:

 

Σε εκκρεμότητα

Διάρκεια:

     

2 μήνες /130 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

5,2

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των Δασκάλων και Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών αλλά και φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διδακτική των Φυσικών επιστημών. Οι Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωλογία) προσεγγίζονται με ενιαίο τρόπο ως προς τη διδασκαλία τους δίνοντας έμφαση στη διεπιστημονικότητά τους.

Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου Επιμορφωτικού Προγράμματος έγινε με σκοπό τη διασύνδεση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με την καθημερινή πραγματικότητα και τον Φυσικό κόσμο γύρω μας. Επίσης έχει δοθεί έμφαση στη βιωματική προσέγγιση και την πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων οι οποίες θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Εισαγωγή στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 • Πως διδάσκονται οι Φυσικές Επιστήμες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
 • Στόχοι των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες
 • Θεωρίες Μάθησης σε σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες

2. Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση

 • Δυναμική της ομάδας
 • Tεχνική Jigsaw

3. Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες

 • Παραδοσιακή προσέγγιση
 • Ανακαλυπτική προσέγγιση
 • Εποικοδομητική προσέγγιση

4. Γνωστική Σύγκρουση

 • Καταγραφή και αξιοποίηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών
 • Η γνωστική σύγκρουση ως εργαλείο εποικοδόμησης της γνώσης

5. Αναλογίες στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

 • H έννοια της Αναλογίας
 • Παραδείγματα Αναλογιών στις Φυσικές Επιστήμες

6. Διδακτικές Τεχνικές

 • Διάλεξη ή εισήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, επισκόπηση απόψεων-συνεντεύξεις
 • Πειράματα στο εργαστήριο, επίλυση προβλημάτων, δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων
 • Βιβλιογραφική έρευνα, χαρτογράφηση εννοιών, μελέτη στο πεδίο, περιβαλλοντικό μονοπάτι
 • Μέθοδος Project, μελέτη περίπτωσης

7. Σχέδιο Μαθήματος

 • Θέτοντας τον σκοπό και τους στόχους ενός μαθήματος
 • Εκπαιδευτικά και εποπτικά μέσα
 • Συντάσσοντας ένα σχέδιο μαθήματος

8. Αξιολόγηση

 • Ορισμός – Αντικείμενα αξιολόγησης – Μοντέλα αξιολόγησης
 • Αξιολογικές διαδικασίες
 • Αξιολόγηση μαθητών - μορφές αξιολόγησης (ποσοτική και περιγραφική αξιολόγηση)
 • Τεχνικές αξιολόγησης – μορφές ερωτήσεων

9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

 • Η έννοια της Μικροδιδασκαλίας και η χρησιμότητά της στην διδακτική των Φυσικών Επιστημών

10. Αυτό-αξιολόγηση

 • Ατομική πορεία και αυτο-αξιολόγηση

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 250€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 150€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (225,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (162,50€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 50% (125,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι φοιτητές ή απόφοιτοι σχολής σχετικής με τις Φυσικές Επιστήμες ή Παιδαγωγικού ή συναφής σχολής και να γνωρίζουν:

 • Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή και κατανόηση)
 • Θέματα που άπτονται των Φυσικών επιστημών
 • Χρήση Ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
 • Γνώση υλικού και λογισμικού για επεξεργασία κειμένου, διαχείριση φύλλων εργασίας και δημιουργία εκπαιδευτικών παρουσιάσεων
 • Γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο για αναζήτηση, αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση πληροφοριών

Θα πρέπει να έχουν:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ. Οι συναντήσεις αυτές είναι τέσσερις (4) στον αριθμό και πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

 

online application

faq

login