ekpa

Έναρξη:

 

07.03.2023

Διάρκεια:

     

2 μήνες /200 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

8

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση από τους εκπαιδευόμενους τυπικών και ουσιαστικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάδειξη και προώθηση συγκεκριμένων γεωλογικών θέσεων ως τουριστικού προϊόντος μεγάλης σημασίας για την ελληνική περιφέρεια στο πλαίσιο μιας δυναμικής προσέγγισης που συνδυάζει το γεωτουρισμό με τα αρχαιολογικά αξιοθέατα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, μαζί με γαστρονομικές και οινογευσικές εμπειρίες.

Μέσα από τις ενότητες του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με έννοιες, μεθοδολογικά και νομικά εργαλεία που αφορούν στην ταξινόμηση, αξιολόγηση και κατανόηση του ρόλου των γεώτοπων και της διασύνδεσής τους με θέσεις αρχαιολογικού-ιστορικού/φυσικού/γαστρονομικού ενδιαφέροντος, θα αποκτήσουν πρακτική τριβή με τεχνικές επιλογής, χάραξης και κοστολόγησης γεωδιαδρομών, και θα εξοικειωθούν με εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων από ΣμηΕΑ και δορυφορικές εικόνες ωστε να είναι σε θέση να προχωρήσουν σε παραγωγή ενός ηλεκτρονικού προϊόντος που θα απεικονίζει, σε έξυπνες συσκευές, ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΕΣ με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

 

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Θεωρητική εκπαίδευση για την ανάδειξη και προώθηση συγκεκριμένων γεωλογικών θέσεων ως τουριστικού προϊόντος μεγάλης σημασίας

 • Γνώση Νομοθεσίας
 • Κριτήρια αξιολόγησης
 • Δημιουργία & διαχείριση βάσεων δεδομένων

2. Εκπαιδευτικές τεχνικές επιλογής θέσεων ενδιαφέροντος, χάραξης και κοστολόγησης ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΩΝ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

 • Επιλογή & χάραξη ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
 • Κοστολόγηση ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
 • Μελέτες περιπτώσεων

3. Εξοικείωση με εξειδικευμένα λογισμικά για την επεξεργασία δεδομένων από ΣμηΕΑ και δορυφορικών εικόνων - παραγωγή e- ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

 • Φύση δεδομένων ΣμηΕΑ-Εφαρμογή αρχών Φωτογραμμετρίας-GNSS
 • Παραγωγή e--ΓεωΑρχαιοΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
 • Επεξεργασία & διασφάλιση ποιότητας φωτογραμμετρικών προϊόντων

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 380€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 228€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (342,00€)

 • Προεγγραφή (Early Entry)
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με εκείνο του εκπαιδευτικού προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 15% (323,00€)

 • Εφάπαξ προπληρωμή
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Σε περίπτωση συμμετοχής, σε προγράμματα τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 20% (304,00€)

 • Διαμένοντες μόνιμα εκτός Αττικής (για τα δια ζώσης προγράμματα)

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση 25% (285,00€)

 • Πολύτεκνοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω από 15.000 ευρώ
 • Γονείς που έχουν ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Ατομικές εγγραφές σε σχέση με εταιρικές εγγραφές

ΟΜΑΔΑ Ε: Έκπτωση 30% (266,00€)

 • Άνεργοι

ΟΜΑΔΑ Ζ: Έκπτωση 50% (190,00€)

 • Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ

 

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη, για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Μαρία Τριανταφύλλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Χρήση λειτουργικού συστήματος Windows
 • Βασικές έννοιες φυσικών επιστημών