Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα - Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): Βασικές Αρχές και Θεματική Χαρτογραφία

Έναρξη:

 

Σε αναμονή

Διάρκεια:

     

3 μήνες /200 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

8

 

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

 

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις τεχνικές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών / Geographical Information Systems (ΣΓΠ / GIS). Το πρόγραμμα επιδιώκει οι εκπαιδευόμενοι/ες να αποκτήσουν τα απαραίτητα πρακτικά εφόδια για τη βέλτιστη χρήση ΣΓΠ / GIS, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού (ArcGIS), ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά χωρικά δεδομένα και να απεικονίζουν ψηφιακά, με αντιληπτό και ευανάγνωστο τρόπο, θεματικές πληροφορίες για μια περιοχή. Τα GIS θεωρούνται κάτι παραπάνω από μέσα κωδικοποίησης, αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων σχετικών με τις ιδιότητες της γήινης επιφάνειας, τα οποία ο χρήστης έχει δυνατότητα να τα μετατρέπει, να τα διαχειρίζεται και να τα απεικονίζει τόσο με μορφή διαγραμμάτων, όσο και με τη μορφή χαρτών. Στο πρόγραμμα αναπτύσσονται οι βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν την επιστήμη της χαρτογραφίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξοικείωση σας με τις χαρτογραφικές μεθόδους προκειμένου να σχεδιάζονται επικοινωνιακά αποδοτικοί χάρτες.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Εισαγωγή – Δημιουργία χωρικών και περιγραφικών δεδομένων

 • Βασικές αρχές χαρτογραφίας
 • Δομή και λειτουργία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών – Επιφάνεια εργασίας του ArcGIS
 • Είδη δεδομένων
 • Πηγές ανοικτών δεδομένων
 • Εισαγωγή δεδομένων

2. Δημιουργία-συμπλήρωση-ενημέρωση βάσης δεδομένων

 • Δημιουργία βάσης δεδομένων
 • Συμπλήρωση βάσης δεδομένων
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων

3. Θεματική χαρτογραφία και δημιουργία χάρτη

 • Ταξινόμηση δεδομένων
 • Σύνθεση θεματικού χάρτη

4. Μελέτη περίπτωσης 

 • Μελέτη περίπτωσης

 

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 900 €

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Δρ Αντωνίου Βαρβάρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail

 

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Μικτή: Διά ζώσης και εξ αποστάσεως (Σύγχρονη ή/και Ασύγχρονη)