ekpa

Ρύπανση του Περιβάλλοντος και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Έναρξη:

 

Σε εκκρεμότητα

Διάρκεια:

     

3,5 μήνες /104 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

4,2

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του συγκεκριμένου Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευόμενων στο ευρύ πεδίο της «Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των φυσικών πόρων».

Από την μείωση των αλιευμάτων έως την παγκόσμια αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, η ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει το αποτύπωμά της. Παράλληλα, το περιβάλλον μας σχηματοποιεί και οι ανθρώπινες ανάγκες και λειτουργίες σχεδιάζονται πάνω στη σχέση μας με τον καιρό, τη γη, το νερό και τα έμβια όντα. Τι μπορούμε να μάθουμε από τα οικοσυστήματα και τους κύκλους τους, ποιες είναι οι άμεσες και μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές λύσεις στις προκλήσεις; Το πρόγραμμα αυτό, δίνει εναύσματα σε όποιον ευαισθητοποιείται σε θέματα του περιβάλλοντος, και θέλει, δε, να αποκτήσει ένα επιστημονικό βασικό υπόβαθρο με κρατική πιστοποίηση για την εργασία του ή τις σπουδές του.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Η ρύπανση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

 • Εισαγωγή στην κλιματολογία: θεμελιώδεις αρχές της ατμόσφαιρας.
 • Η ρύπανση της ατμόσφαιρας: πηγές, διασπορά, επιπτώσεις.
 • Η παραγωγική διαδικασία και οι ατμοσφαιρικές επιπτώσεις της.
 • Άνθρωπος και κλιματική αλλαγή.

2. Θαλάσσια και παράκτια ρύπανση

 • Εισαγωγή στη χημική ωκεανογραφία.
 • Κύκλοι θρεπτικών ουσιών (Ν, P, Si)- Ευτροφισμός.
 • Επιπτώσεις από τις δραστηριότητες υδατοκαλλιεργειών στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Θαλάσσιοι μικροοργανισμοί και δημόσια υγεία.
 • Επικίνδυνες οργανικές ουσίες προτεραιότητας στη θάλασσα - τεχνολογίες απορρύπανσης.
 • Επιπτώσεις της Ναυτιλίας στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Επικίνδυνες ανόργανες ουσίες προτεραιότητας στη θάλασσα- τεχνολογίες αντιμετώπισης.  
 • Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) στην πρόβλεψη της διασποράς των ρύπων .

3. Ρύπανση και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

 • Βασικές έννοιες υδρολογίας. Επιφανειακά ύδατα και ιζήματα
 • Μέθοδοι παραγωγής πόσιμου νερού
 • Εισαγωγή στην υδρογεωλογία: χαρακτηριστικά και είδη των υπόγειων υδροφορέων.  
 • Ρύπανση υπογείου νερού από οργανικές ουσίες: πηγές και μέθοδοι αποκατάστασης.
 • Ρύπανση υπογείου νερού από ανόργανες ουσίες : πηγές και μέθοδοι αποκατάστασης.
 • Εισαγωγή στη Μακροεπιδημιολογία.
 • Διαχείριση υγρών αποβλήτων.

4.Η ρύπανση του εδάφους.

 • Εδαφικό σύστημα, εδαφικοί ορίζοντες, είδη εδαφών, βασικές γεωχημικές έννοιες.
 • Ανόργανοι ρύποι στο έδαφος.
 • Οργανικοί ρύποι στο έδαφος
 • Μεταβολισμός των ρύπων στα φυτά και τοξικότητα.
 • Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, στρατηγικές προστασίας του εδάφους.

5. Περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα- Εισαγωγή στην περιβαλλοντική γεωλογία.

 • Βασικές έννοιες περιβαλλοντικής γεωλογίας- Γεωλογικός κύκλος.
 • Οι βιογεωχημικοί κύκλοι του C, του N2 και του S και η διαταραχή τους.
 • Τα ισότοπα O2, C, N2, P, ως δείκτες περιβαλλοντικών μεταβολών
 • Περιβαλλοντική πολιτική και αειφορία.
 • Εισαγωγή στην Οικονομία του περιβάλλοντος.
 • Μεγάλα έργα υποδομής και επιπτώσεις στο περιβάλλον

6. Συγγραφή βιβλιογραφικής εργασίας

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 290€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (261,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (217,50€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 50% (145,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
 • Να γνωρίζουν Στοιχειώδη Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία
 • Να γνωρίζουν Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο
 • Να έχουν γνώση λογισμικού για επεξεργασία κειμένου, διαχείριση φύλλων εργασίας και δημιουργία εκπαιδευτικών παρουσιάσεων
 • Να έχουν γνώση πλοήγησης στο διαδίκτυο για αναζήτηση, αξιολόγηση και διδακτική αξιοποίηση πληροφοριών

Θα πρέπει επίσης να έχουν:

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Δυνατότητα συμμετοχής στις βιωματικές δράσεις ή/ σε σεμινάρια δια ζώσης που θα λαμβάνουν χώρα ως Ομαδικές Βιωματικές Ασκήσεις σε εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ ή/και εντός του αστικού ιστού της Αθήνας. Οι συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιούνται κυρίως Σαββατοκύριακο.

 

 

online application

faq

login