ekpa

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και στελεχών στην Οργάνωση, Διοίκηση και Ηγεσία στην Εκπαίδευση

Έναρξη:

 

07.03.2023

Διάρκεια:

     

9 μήνες /500 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

20

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάγκη για επιπρόσθετη επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης και ηγεσίας στην Εκπαίδευση. Η στρατηγική άλλωστε του Υπουργείου Παιδείας επιβάλλει τον μετασχηματισμό της διοίκησης των εκπαιδευτικών μονάδων από Διοίκηση διαδικασιών σε Διοίκηση μέσω στόχων, των οποίων βασικό και κύριο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του μαθητή και της μαθήτριας.

Με βάση τα ανωτέρω, αλλά και τα πορίσματα σχετικών ερευνητικών εργασιών, τη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθίσταται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη και σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών της εκπαίδευσης στα παρακάτω θέματα:

 • Ολοκληρωμένη γνώση της νομοθεσίας που διέπει τη Διοίκηση των εκπαιδευτικών δομών και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.
 • Ολοκληρωμένη γνώση των αρχών και των κανόνων του δημόσιου δικαίου, που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.
 • Γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην εύρυθμη και αποτελεσματική άσκηση διοίκησης της εκπαίδευσης.
 • Καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων για τη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που θα εδράζονται σε καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (π.χ. συνεργατική, διερευνητική μάθηση, επίλυση προβλημάτων).

Η εκπαίδευση του 21 αιώνα, προαπαιτεί τη δημιουργία στελεχών εκπαίδευσης ικανών να προσδιορίζουν μια σαφή εκπαιδευτική πολιτική, αναπτύσσοντας την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της, προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ένα σύστημα διοίκησης της οργάνωσης, της απόδοσης και της αλλαγής, υποκινώντας και υποστηρίζοντας τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε αυτά να δρουν καινοτόμα ως πρότυπα αξιών και στάσεων.

Εφαρμογή Ευρωπαϊκής, Εθνικής ή Περιφερειακής Πολιτικής

Στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την εφαρμογή πολιτικών για την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και σύγχρονων μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στο χώρο της εκπαίδευσης, απαιτείται πλήρης και συγκροτημένη αντίληψη του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και των πολιτικών, ώστε να υπάρχει σύγκλιση στην Ευρώπη.

Καινοτόμος χαρακτήρας του Προγράμματος

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα έχει καινοτόμο χαρακτήρα επειδή πραγματοποιείται κατά ένα μέρος με την μέθοδο της παραδοσιακής εκπαίδευσης, με ταυτόχρονη φυσική παρουσία στην αίθουσα εκπαιδευτή/τριας - εκπαιδευομένων, και κατά ένα άλλο, μεγαλύτερο μέρος, με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης κατά την οποία η επικοινωνία και η συνεργασία επιμορφωτών/τριών και επιμορφωμένων επιτυγχάνεται μέσω του ασύγχρονου τρόπου επικοινωνίας.

Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, ο/η εκπαιδευόμενος/η μελετά το υλικό σε χρόνο και τόπο που ο/η ίδιος/ια επιθυμεί και έρχεται σε επικοινωνία, τόσο με τον/την εκπαιδευτή/τρια, όσο και με τους/τις επιμορφωμένους/ες μέσω της πλατφόρμας (με χρήση του φόρουμ, μηνυμάτων, upload, κ.ά.) αφού έχει πρώτα αποκτήσει πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη και κωδικού.

Ως συνέπεια της υλοποίησης ενός τέτοιου μικτού Επιμορφωτικού Προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες :

 • δεν απαιτείται να αποδεσμευτούν από τα καθήκοντά τους, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, οπότε και αποδεσμεύονται για μικρό χρονικό διάστημα από τις σχολικές μονάδες του ή τις υπηρεσίες τους,
 • μελετούν σε χρόνο και τόπο που οι ίδιοι ορίζουν,
 • εξοικειώνονται με τα πλέον σύγχρονα διαδραστικά εργαλεία μάθησης.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Η διοίκηση και ο Ρόλος της Οργάνωσης στο χώρο της εκπαίδευσης

 • Διοίκηση - Οργάνωση: Αποσαφήνιση όρων
 • Ιστορική εξέλιξη θεωριών οργάνωσης και διοίκησης
 • Μοντέλα Διοίκησης
 • Η Λειτουργία της Οργάνωσης στην Εκπαίδευση
 • Η Διοικητική Οργάνωση της Εκπαίδευσης

2. Ο ρόλος της ηγεσίας στη εκπαίδευσης

 • Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις, Διάκριση, Συσχέτιση Ηγεσίας – Διοίκησης – management, Διάκριση ικανοτήτων Ηγέτη και Μάνατζερ
 • Το στέλεχος της εκπαίδευσης και ο/η εκπαιδευτικός ως ηγέτης/ιδα
 • Θεωρίες – Ηγεσίαςκαι η εξέλιξή τους στην εκπαίδευση
 • Μοντέλα ηγεσίας σύμφωνα με τα μοντέλα διοίκησης
 • Σύγχρονες προσεγγίσεις Ηγεσίας στην Εκπαίδευση

3. Η Ανάπτυξη και διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο χώρο της εκπαίδευσης

 • Η διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού (Η επικοινωνία στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς),
 • Επίλυση διαφωνιών και συγκρούσεων
 • Αποτελ/τικές ομάδες,
 • Παρακίνηση/παρώθηση εκπαιδευτικών,
 • Λήψη αποφάσεων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

4. Ο Προγραμματισμός και ο σχεδιασμός στο χώρο της εκπαίδευσης

 • Προγραμματισμός - Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
 • Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στην Εκπαίδευση
 • Λειτουργικός προγραμματισμός σε ετήσια βάση
 • Η Διαχείριση αλλαγών στην Εκπαίδευση
 • Επιχειρησιακά σχέδια δράσης

5. Ευρωπαϊκές Πολιτικές και η συμβολή τους στην καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης

 • Στοιχεία Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: Κοινωνιολογικές θεωρήσεις της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογική Ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων
 • Εκπαιδευτική Πολιτική Εννοιολογική αποσαφήνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης
 • Ευρώπη και στελέχη εκπαίδευσης

6. Η Επίδραση των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης

 • ΤΠΕ και σύγχρονοι Δημόσιοι Οργανισμοί
 • Ο ρόλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Εκπαίδευση
 • Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο χώρο της Εκπαίδευσης
 • Η Διαλειτουργικότητα στο χώρο της Εκπαίδευσης
 • ΤΠΕ και Ανθρώπινο Δυναμικό της Εκπαίδευσης

7. Ο Ρόλος της Επιμόρφωσης και της Συμβουλευτικής στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 • Θεσμικό πλαίσιο επιμόρφωσης. Σκοπός/Μορφές Επιμόρφωσης/Φορείς/Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές
 • Η επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
 • Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών
 • Σύγχρονες τάσεις και πρακτικές επαγγελματικής ανάπτυξης & επιμόρφωσης
 • Η Μεντορική και συμβουλευτική σχέση στην εκπαίδευση

8. Το θεσμικό   πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις Οργάνωσης Θεσμών και Εκπαιδευτικών Πολιτικών
 • Θεσμικό   πλαίσιο λειτουργίας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική και Σχολική Νομοθεσία
 • Δικαιώματα Εκπαιδευτικών
 • Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές διαδικασίες

9. Κανόνες Νομιμότητας Διοικητικής Δράσης και Οικονομικής Διαχείρισης στο χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 • Κανόνες Δικαίου
 • Έλεγχος, εποπτεία, κανόνες νομιμότητας διοικητικής δράσης
 • Διοικητικές πράξεις-κώδικας διοικητικής διαδικασίας
 • Κανόνες και έγγραφα επικοινωνίας των δημοσίων υπηρεσιών
 • Οικονομική Διαχείριση Σχολικής Μονάδας

10.Η Αξιολόγηση και η Διασφάλιση Ποιότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης

 • Γενικά χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Ενσωμάτωση Πολιτικών Ποιότητας στο σύγχρονο σχολείο
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση.
 • Ο Ρόλος της ηγεσίας, καθώς και των λοιπών συντελεστών στη ΔΟΠ
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων επιστημολογικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 • Αξιολόγηση Στελεχών Εκπαίδευσης

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 390€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 234€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (351,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Εργαζόμενοι σε εταιρείες με παρεμφερές αντικείμενο με αυτό του Επιμορφωτικού Προγράμματος

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 25% (292,00€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 50% (195,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

online application

faq

login